28.06.2007 - pechowy skład techniczny na ponad miesiąc przed wypadkiem