11.08.2007. Widok na przewrócony dźwig i część skladu z przejazdu na Kopaninie