11.08.2007. Przewrócony dŸwig - już z poziomu torowiska