11.08.2007. Przewrócony dźwig i platforma, którą niemal pociągnął za sobą - już wcześniej ustrawiona na kołach.