24.08.2007 - Przystanek 42 Kilometr na po³udniowy wschód od Moskwy