10.02.2008. Poznań Główny - wjazd anglika na peron piąty