10.02.2008. Poznań Główny - godło British Railways używane do 1965 roku