10.02.2008. Poznań Główny - anglik przy peronie piątym