17.02.2008. Warszawa Główna - dawny budynek nieużywanego już dworca, obecnie siedziba Muzeum Kolejnictwa