29.05.2008. Za Rzepinem - widok z granicznego mostu kolejowego na przeprawę drogową