30.05.2008. Kiev Pass na chwilÍ przed odjazdem ze stacji Berlin Lichtenberg