03.05.2008 - Poznań Główny. Oblężenie lokomotywy przed wyjazdem