03.05.2008 - Przedparadny wyjazd szynobusu do Leszna