10.04.2008 - Nastawnia na przyszłej trasie przedłużenia torów PST do Dworca Zachodniego. Z końcem roku 2008 już nie istniejąca