02-05-2009. Poznań Główny i poniekąd początek parady