18.07.2009. Przejazd RER-em ze stacji pod Orly do centrum miasta