18.07.2009. Lokomotywa elektryczna BB 8240 - jedna z piÍciu zachowanych naszyn tej serii.