18.07.2009. Gare Montparnasse - miejscowe wróble są zdecydowanie bezkompleksowe