20.07.2009. Wnętrze nowego składu typu MP 89 CC (linia nr 1).