16.10.2009. Flirt witający u wejścia na dodatkowe tereny ekspozycji