26.08.2010. Poznański przyjechał i jedzie dalej. A Księżyc swoje..