29.08.2010. Cieszyn - stacja od środka. Trudno poznać, prawda? (fot. Gata)