02.11.2010 - Poznań Główny, poranny BWE w kierunku Warszawy