12.11.2010 - Berlin. Tory naziemnej linii metra przy Muzeum Techniki (liniaU1)