17.02.2011 - Jerozolima. Tu¿ przed Star¹ Jerozolim¹ linia skrêca w lewo, w ulicê Hatzanhanim