28.02.2011 - Poznań, pętla na Górczynie . Tramino razem z Tatrą