31.12.2003 - Poznań, przed odjazdem z peronu trzeciego