Ekspres Wielkopolanin opuszcza Wroc³aw w kierunku Katowic