Right Down The Track...
 

Berlińskie Muzeum Techniki Niemieckiej,
dział kolejowy, 12 listopada 2010

Kolejowa ekspozycja Deutsches Technikmuseum w Berlinie została urządzona w dawnej szopie niegdysiejszej stacji
Anhalter, otwartej w 1880 i zamkniętej w 1952 roku. Z okazałego budynku dworcowego pozostała tylko fasada
(widoczna na ostatniej fotografii powyżej). Samo muzem zaś, chociaż może z nieprzesadnie obszerną (i trochę trudną
do sfotografowania) ekspozycją na pewno warte jest odwiedzenia. Ma klimat...

Copyright C 2002-2010 by Estraven
11.2010