USS New York (BB-34)

US Navy photo
USS New York na Atolu Bikini podczas spłukiwania opadu radiaktywnego
Krótko po wojnie wiele wycofanych ze służby oraz zdobycznych okrętów zostało wykorzystanych do testów broni atomowej, które miały miejsce na Atolu Bikini na Pacyfiku. Znałazły się wśród nich amerykańskie pancerniki New York, Nevada, Arkansas, Pennsylvania oraz japoński Nagato. Pierwsza próba miała miejsce 1.07.1946, druga (wybuch podwodny) 25.07.46. W ich wyniku Arkansas i Nagato zatonęły na obszarze atolu, pozostałe pancerniki zostały później zatopione na pełnym morzu w roli ćwieczebnych celów - stopień napromieniowania kadłubów uniemożliwiał jakiekolwiek inne ich spożytkowanie.
US Navy photo

USS New York na chwilę przed zatonięciem
Historia służby USS America http://www.navysite.de/cvn/cv66.htm
Copyright © 2006 by Estraven