Graf Zeppelin
l
l
Materiał US Navy z 1942 roku przedstawiający wygląd i podstawowe parametry lotniskowca
Graf Zeppelin
na podstawie ówczesnych domniemań i informacji posiadanych przez Aliantów
Źródło: Wikipedia