Graf Zeppelin
l
l
Obraz sonarowy wraku lotniskowca Graf Zeppelin
Źródło: Pomiary hydrograficzne wykonane przez okręt Marynarki Wojennej ORP Arctowski
z dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW 37


Sonogram (obraz sonarowy wraku) uzyskano podczas prac weryfikacyjnych w lipcu 2006 roku wykonywanych przez okręt hydrograficzny ORP Arctowski wchodzący w skład dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW (dZHMW). Obraz zarejestrowano za pomocą holowanego sonaru bocznego.
Photo Copyright © 2006 by Marynarka Wojenna RP
Fotoreportaż z rejsu ORP Arctowski do Grafa Zeppelina
Artykuł poświęcony między innymi badawczemu rejsowi ORP Arctowski - w formacie PDF