HIJMS Hiei
l
l

Hiei po ostatniej przebudowie, poczas prób morskich 5 grudnia 1939 roku,
idzie z pełną prędkością niedaleko brzegów Japonii
Photo: Kure Maritime Museum via Wikipedia