HIJMS Hiei
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Miejsce oderwania się dziobowej części Hiei z pogiętą prawoburtową stępką przechyłową
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel