HIJMS Hiei
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Lewoburtowe śruby Hiei - wał zewnętrznej jest dalece wysunięty, w zwykłym położeniu nie byłby
w ogóle widoczny na takim ujęciu. W tle widać podwójny ster pancernika.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel