HIJMS Hiei
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Jeden z ekranów w kabinie kontrolnej na pokładzie RV Petrel z widocznym
obrazem w wysokiej rozdzielczości z sonaru holowanego bocznego podczas
jego przejścia nad wrakiem Hiei
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel