HMS Hood
l
l
Zaznaczone na czerwono obszary zostały objęte praktycznie całkowitym zniszczeniem.
Większa, rufowa część uległa rozerwaniu jeszcze na powierzchni, skutkiem detonacji rufowych komór amunicyjnych. Dziobowa
w trakcie tonięcia lub krótko po zniknięciu wraku pod wodą - być może wiązało się to z eksplozją również dziobowych komór amunicyjnych. Tak czy czy tak - okrętu rozpadł się na trzy większe i liczne mniejsze fragmenty.
Na podstawie grafiki komputerowej Thomasa Schmida umieszczonej na stronie HMS Hood Association
Copyright © 2006 by Estraven