HMS Hood
l
l
Pole szczątków HMS Hood.
Obszar dna, nas którym spoczywają, jest stosunkowo płaski, prądy słabe. Nie wszystkie odnalezione elementy zostały zaznaczone ma mapce, ale i tak widać, że ich rozrzut był olbrzymi, co sugeruje, iż dziobowa część okrętu nie tyle oderwała się skutkiem implozji podczas zanurzania, ale mogła zostać rozdarta wewnętrzną eksplozją. Śródkokręcie, które po oddzieleniu się rufy i dziobu straciło dobre własności hydronamiczne, musiało ślizgiem oddalić się od głównego obszaru opadu szczątków. Wylądowało dnem do góry, co nie zdarzyłoby się zapewne, gdyby okręt pozostał w całości albo prawie w całości (wówczas naturalne wyważenie konstrukcji powoduje, iż jednostki tonące na wielkiej głębokości prostują się przed kresem opadania i zwykle odnajduje się je stojące na równej stępce).
Na podstawie obrazu sonarowego opublikowanego przez Blue Waters Recoveries, Ltd. na stronie HMS Hood Association
Copyright © 2006 by Estraven