HMS Invincible (1907)
l

Jedna z kilku fotografii przedstawiających eksplozję komór na HMS Invincible.
Została zrobiona zapewne z jednego z niszczycieli. Jej analiza doprowadziła
do spekulacji na temat możliwych eksplozji także w komorach wież A oraz X
(spowitych na fotografiach dymem, który zdaje się z nich wydobywać - chociaż równie
dobrze może to być uchwycone ułamek sekundy po wybuchu czoło fali uderzeniowej).
Niemniej stan wraku nie potwierdza tych hipotez, gdyż zarówno rufowa jak i dziobowa
część zachowały się w całości. Gdyby zatem do jakichś eksplozji tam doszło,
musiałyby mieć zdecydowanie ograniczoną moc, nieporównanie mniejszą,
niż w przypadku komór wież Q i P, ewentualnie zbiegiem okoliczności energia wybuchu
(dotyczy wieży X) musiałaby być skierowana niemal wyłącznie ku dennej części
kadłuba (jak zdarzyło się to zapewne na HMS Indefatigable).
H
Picture:
Fighting at Jutland: The personal experiences of forty five officers and men of the British Fleet. London Hutchinson and Co, Ltd. 1921, via Wikipedia