HMS Invincible (1907)
l

Szkic wraku HMS Invincible, stan z 2015 roku. W porównaniu ze stanem z poprzednich
badań z 2001 roku zauważono, że degredacja wraku przyspiesza i należy oczekiwać,
iż w ciągu kilkunastu lat jego łatwo rozpoznawalne elementy, jak wieża X górująca
nad zapadłym z latami pokładem rufowym, także się rozpadnie.

Nie jest jasne, jakim sposobem wieża X utraciła dach, czy był to skutek działania
fali uderzeniowej po eksplozji na śródokręciu, czy może zniekształceń naprężeniowych
podczas tonięcia. Nic nie sugeruje, aby doszło w niej (czy pod nią) do eksplozji,
zaś oględziny dział pozwoliły na ustalenie, że w chwili wybuchu oba były załadowane
i gotowe do oddania salwy.

Brak jednego z dział w ogólnie lepiej zachowanej wieży P jest wiązany z ekplozją pod wieżą Q,
która została najpewniej "wystrzelona" z barbety jako pierwsza. Lewoburtowa wieża P,
także zwrócona (ponad pokładem) na prawą burtę, mogła wówczas zostać "zahaczona"
przez sąsiadkę i stracić w ten sposób jedno z dział, wyrwane po prostu z mocowań.
H
Rysunek na podstawie sonogramu opubilkowanego w pracy:
Innes McCartney, Jutland 1916 - The Archeology of the Naval Battlefield, Bloomsbury Publishing Plc, London, 2016
Copyright © 2018 by Estraven