Kaga
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Miejsce po lewoburtowym stanowisku działa numer dwa (kalibru 200 mm).
W tym miejscu zniszczenia sięgnęły najwyraźniej poniżej głównego pokładu.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven