Kaga
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Stanowisko lewoburtowego działa numer cztery (kalibru 200 mm) - jak widać w całkiem
dobrym stanie, zaś nadbudówka za nim zachowała poziom pierwszego pokładu.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven