Kaga
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Inny zachowany element z tych wysoko położonych - podstawa jednego ze stanowisk podwójnych
dział kalibru 127 mm, chociaż trudno powiedzieć, na której burcie.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven