Kaga
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Lewoburtowa strona rufy Kagi w miejscu, gdzie doszło do odłamania
zakończenia kadłuba, fragmentu o długości około 13 metrów. Na fragmencie burty,
który nie został objęty pożarem, widać zachowaną ciemnoszarą farbę,
typową w tym czasie dla jednostek Połączonej Floty.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven