Kaga
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Zapewne fragment pokładu dziobowego, z widocznym łańcuchem kotwicznym,
podporami nadbudówki i kablami systemu demagnatyzującego, zachowanymi na burcie.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven