HIJMS Kirishima
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Wrak i pole szczątków Kirishimy na mozaikowym obrazie sonarowym
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel