HIJMS Nagato
l
Courtesy of NPS and Jerry Livingston

Szkic wraku Nagato na dnie atolu Bikini. Widoczna jest leżąca na dnie obok "pagoda"
i odłamane zakończenie rufy.
Ilustracja pochodzi z publikacji US National Park Service Submerged Cultural Resources Unit National Maritime Initiative
The Archeology of the Atomic Bomb by James P. Delgado, Daniel J. Lenihan and Larry E. Murphy, Santa Fe, New Mexico 1991