Swobodnaja Rossija
l
l

Wrak pancernika Swobodnaya Rossiya - rufa z widocznym wałem śruby
Picture: Yakov Rstakyan
© 2020 by Estraven