Swobodnaja Rossija
l
l

Wrak pancernika Swobodnaya Rossiya, zapewne wnętrze komór amunicyjnych,
a dokładniej - magazynu ładunków miotających
Picture: CPI
© 2020 by Estraven