HMS Royal Oak
lll
l
Courtesy of Peter Rowlands

HMS Royal Oak odpala salwę burtową w trakcie ćwiczeń w okresie międzywojennym
Photo http://www.hmsroyaloak.co.uk/